Kraków, Polska

Grafika reklamowa i multimedia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne


Atuty kierunku:

  • 2 innowacyjne specjalności i kilka specjalistycznych kursów w ramach każdej z nich, umożliwiających zapoznanie się z wieloma aspektami projektowania graficznego
  • program studiów uzupełniony o praktyki w agencjach reklamowych, działach marketingu i firmach z branży reklamowej, wydawniczej, gier i multimediów
  • zajęcia z praktykami, którzy wprowadzą studentów w specyfikę pracy w branży reklamowej i multimedialnej
  • kursy w ramach specjalności gwarantują poznanie specjalistycznych narzędzi niezbędnych w zawodzie grafika oraz rozwój potrzebnych kompetencji m.in. projektowanie stron www, przygotowywanie plików do druku, a także tworzenie infografik, filmów i animacji
  • wyjątkowy program kształcenia uzupełnia kompetencje grafika o umiejętności w zakresie promocji i marketingu, który da możliwość pracy zarówno w działach marketingu firm, jak i w agencjach reklamowych jako samodzielny grafik.
Przykładowe miejsca pracy: agencje reklamowe, studia graficzne, wydawnictwa, drukarnie, agencje multimedialne, producenci gier i innych aplikacji, jako freelancer prowadzący własną firmę, jako pracownik działu marketingu lub promocji w firmach z różnych branż.

Przykłady zawodów

Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.
Odpowiada za tworzenie projektów graficznych witryn i portali internetowych, zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań interaktywnych, w tym także interfejsów użytkownika stron internetowych.

Dodatkowe informacje

Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Multimedia
Multimedia (łac. multum + medium) – media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Określenie bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.
Multimedia
Dzięki interaktywnym systemom multimedialnym kraje rozwijające się mogą ominąć etap uprzemysłowienia.
Autor: Stan Shih, dyrektor Acero Group
Polityka Prywatności