Kraków, Polska

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Uwaga: studia niestacjonarne trwają 7 semestrów.

Atuty kierunku:

  • intensywna nauka dwóch języków obcych – wybranego skandynawskiego (norweski lub szwedzki) oraz angielskiego, ze szczególnym naciskiem na język biznesowy;
  • zdobycie szerokiej i użytecznej wiedzy na temat krajów skandynawskiego obszaru kulturowego – znajomość skandynawskiej kultury popularnej niezbędnej do dobrego funkcjonowania w firmie;
  • praktyczna forma zajęć - laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, aktywne metody dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia: wspomagające planowanie kariery zawodowej, podstawy krytycznego myślenia oraz warsztaty prawne;
  • zdobycie umiejętności pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy, prawidłowego wnioskowania i tworzenia na tej podstawie produktów analitycznych;
  • rozwój kompetencji pracy zespołowej, szczególnie ważnych zarówno w zawodach o charakterze stricte filologicznym (tłumaczenia), jak i biznesowym (centra outsourcingowe);
  • praktyki w firmach tłumaczeniowych, outsourcingowych, organizacjach i instytucjach.

Dodatkowe informacje

Skandynawistyka
Skandynawistyka – nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.
Polityka Prywatności