Kraków, Polska

Język szwedzki

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Miejsca pracy i stanowiska:  

  • szkoły językowe,
  • biura tłumaczeniowe,
  • ambasady i konsulaty,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
  • media – portale internetowe, media społecznościowe, redakcje gazet, TV, radio – zainteresowane regionem skandynawskim,
  • instytucje kulturalne współpracujące twórcami ze Skandynawii i promujące kulturę skandynawską,
  • agencje turystyczne nastawione na klienta ze Skandynawii,
  • firmy outsourcingowe.

Dodatkowe informacje

Język szwedzki
Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.
Polityka Prywatności