Kraków, Polska

Lingwistyka dla biznesu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne


Atuty kierunku

 • kierunek opracowany w oparciu o najlepsze wzorce międzynarodowe;
 • intensywna nauka dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego);
 • ponad 500 godzin (studia stacjonarne) 300 godzin (studia niestacjonarne) języka kierunkowego;
 • ponad 300 godzin (studia stacjonarne) 180 godzin (studia niestacjonarne) drugiego języka obcego;
 • nacisk na praktyczne języki specjalistyczne, przydatne przyszłych w miejscach pracy;
 • 5 różnych kursów w toku studiów;
 • nabywanie cenionych na rynku pracy kompetencji językowych, społecznych i kulturowych;
 • możliwość zdobycia certyfikatu TOIEC;
 • zajęcia prowadzone przez praktyków;
 • kształcenie w małych grupach, w formie ćwiczeń, laboratoriów;
 • budowanie indywidualnej ścieżki kariery poprzez dedykowane temu zajęcia i inicjatywy Biura Karier;
 • minimum 3 miesiące praktyk w miejscach, w których wykorzystasz zdobytą wiedzę.
Polityka Prywatności