studialicencjackie.info
Dublin, Irlandia

Farmacja

Pharmacy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Kwalifikacje: Level 8 NFQ
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
Strona www uczelni: www.rcsi.com/

Dodatkowe informacje

Farmacja - studia (jednolite) trwają przynajmniej 11 semestrów, ECTS≥330. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.
Farmacja
Farmacja, nauki farmaceutyczne – zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych. Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności