studialicencjackie.info
Dublin, Irlandia

Animacja

Animation

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Level 8 NFQ
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
Strona www uczelni: iadt.ie/

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności