studialicencjackie.info
Lublin, Polska

Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności