Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

E-biznes i administracja

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
W ramach specjalizacji e-biznes i administracja studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności zwłaszcza z zakresu zarządzania biznesem oraz zarządzania w administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informatycznych. Absolwentów, którzy wybiorą tę specjalizację wyróżnia przede wszystkim naturalne ukierunkowanie na zastosowanie technologii informatycznych w biznesie i administracji, w tym prowadzenie biznesu w nowoczesnej formie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tzw. e-usługi oraz wykorzystanie technologii informatycznych w tzw. e-administracji przy sprawnym, szybkim i kompletnym załatwianiu spraw w urzędach administracji centralnej, lokalnej oraz samorządowej

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności