Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Administracja - E-biznes i administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
W ramach specjalizacji e-biznes i administracja studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności zwłaszcza z zakresu zarządzania biznesem oraz zarządzania w administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informatycznych. Absolwentów, którzy wybiorą tę specjalizację wyróżnia przede wszystkim naturalne ukierunkowanie na zastosowanie technologii informatycznych w biznesie i administracji, w tym prowadzenie biznesu w nowoczesnej formie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tzw. e-usługi oraz wykorzystanie technologii informatycznych w tzw. e-administracji przy sprawnym, szybkim i kompletnym załatwianiu spraw w urzędach administracji centralnej, lokalnej oraz samorządowej
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.