Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Lingwistyka stosowana

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Jako jedyni w regionie przygotujemy Cię do podjęcia pracy w charakterze tłumacza w zakresie języka angielskiego specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych. Lingwistyka stosowana to trzyletnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym adresowane zarówno do kandydatów z Polski, jak i do kandydatów ze Wschodu i – jako jedyne w Polsce - oferują im szansę na naukę tłumaczenia w zakresie języka angielskiego i ich rodzimego języka – ukraińskiego lub rosyjskiego. Umożliwimy Ci zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Przygotujemy Cię do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jako absolwent będziesz znał i rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Dodatkowe informacje

Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.
Polityka Prywatności