Lublin, Polska

Sociology

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: en.wspa.pl/
Polityka Prywatności