państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Praca socjalna
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności