państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Hotelarstwo
Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.
Przemysł
Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.
Przemysł
Co to są dzieci? Przemysł chałupniczy.
Autor: Magdalena Samozwaniec
Przemysł
A może wykorzystamy kiedyś przemysłowo dusze ludzkie?
Autor: Stanisław Jerzy Lec
Przemysł
Kino było zawsze przemysłem, od samego początku, wytworzyło się więc niejako naturalnie system gwiazd pozwalający na finansowanie kolejnych obrazów.
Autor: Audrey Tautou, „Zwierciadło”, 2007, nr 3/1925.
Polityka Prywatności