państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Asystent osoby zależnej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Praca socjalna
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Asystent osoby zależnej (wsparcie jednostek zależnych z powodu np.: choroby/niepełnosprawności, uzależnienia, wieku, dysfunkcji społecznej, bariery kulturowej).

Dodatkowe informacje

Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
Polityka Prywatności