państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Specjalista do spraw marketingu usług zdrowotnych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności