państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Logistyczna kooperacja biznesowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Kooperacja
Kooperacja (łac. cooperativus współpracujący, cooperatio współpraca) – współpraca, współdziałanie.
Polityka Prywatności