Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami tworzenia ról w filmie, TV i reklamie. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie do pracy z kamerą i mikrofonem oraz na skuteczne prezentowanie się na castingach filmowych i reklamowych. Istotnym aspektem studiów jest również nabycie niezbędnej pewności siebie, przez co absolwent przygotowany jest do wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych i do wykonywania wszelkich zawodów wymagających doskonałej kontroli głosu i ciała.
Polityka Prywatności