państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami tworzenia ról w filmie, TV i reklamie. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie do pracy z kamerą i mikrofonem oraz na skuteczne prezentowanie się na castingach filmowych i reklamowych. Istotnym aspektem studiów jest również nabycie niezbędnej pewności siebie, przez co absolwent przygotowany jest do wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych i do wykonywania wszelkich zawodów wymagających doskonałej kontroli głosu i ciała.

Przykłady zawodów

Uprawia zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych (teatr dramatyczny, teatr lalek, pantomima), estradowych, w filmie, radiu i telewizji; wykorzystuje w budowaniu postaci scenicznych swoją osobowość psychofizyczną oraz umiejętności: operowania głosem, ciałem, współgrania z innymi, dialogu z partnerem, zachowania się w określonym stylu, zgodnym z daną epoką, posługiwania się współczesną techniką gry aktorskiej, w celu przedstawienia postaci zgodnie z koncepcją artystyczną roli.
Polityka Prywatności