państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent tej specjalności przygotowany jest do kierowania wszystkimi aspektami produkcji filmu. Posiada wiedzę jak zapewnić finansowe i twórcze warunki do takiej produkcji. Potrafi zarządzać filmem organizacyjno-operacyjnie i finansowo: sporządzić budżet i dysponować nim, opracować i kontrolować harmonogram zdjęć, zabezpieczyć odpowiednią technikę i obiekty zdjęciowe, kontrolować koszty i umożliwić reżyserowi zdjęcia bez problemów i zakłóceń. Posiada także kompetencje w zakresie prawa - autorskiego, podatkowego i prawa pracy.

Przykłady zawodów

Podejmuje inicjatywę produkcji filmu, pozyskuje środki na jego realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją i dystrybucją filmu
Podejmuje inicjatywę produkcji programów telewizyjnych, pozyskuje środki na ich realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją programu.

Dodatkowe informacje

Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:
Polityka Prywatności