państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci przygotowani są do pełnienia funkcji profesjonalnych reżyserów, potrafiących zarządzać artystycznie i organizacyjnie powstawaniem filmu lub formatów telewizyjnych - wyreżyserować, nakręcić, zmontować i udźwiękowić własny film, reklamę, animację itd. Mają wiedzę o dramaturgii, metodach interesującego opowiadania fabuły i kreatywnego montażu, a także – jako jedyni w Polsce – są przygotowani do reżyserii reklam, teledysków i innych krótkich form. Wiedzą jak prowadzić ekipę filmową i współpracować z operatorem, aktorem i innymi członkami ekipy, znają wszystkie fazy pre-produkcji, zdjęć i post-produkcji filmu. Oprócz tego posiadają szeroką wiedzę humanistyczną i techniczną związaną z problematyką filmu, TV i innych mediów. Mogą wykorzystać ją kręcąc filmy, lub zajmując się najszerzej rozumianą działalnością filmową - organizacyjną, animacyjną, programową, publicystyczną itp.

Przykłady zawodów

Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Dodatkowe informacje

Reżyseria
Reżyseria to programowanie, przedstawienie zaś to gotowy przekaz.
Autor: Zygmunt Hübner, Sztuka reżyserii
Polityka Prywatności