państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Japonistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia japonistyczne cieszą się nieustannym zainteresowaniem ze względu na coraz większą obecność firm japońskich w Polsce i popularyzację kultury japońskiej w naszym kraju. W odpowiedzi na potrzeby rynku, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi proponuje atrakcyjne studia na kierunku filologia japońska. Studia w SAN adresowane są do osób, które pragną nauczyć się języka japońskiego od podstaw, ale również tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu literatury, historii, polityki, gospodarki i kultury Japonii. Oznacza to, że absolwent japonistyki SAN będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych.

Program studiów obejmuje, oprócz nauki języka japońskiego, również zagadnienia związane z polityką, biznesem i handlem. Zapewniamy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka japońskiego oraz ciekawe specjalizacje (w tym: translatoryka, językoznawstwo, dyplomacja). Oferujemy przedmioty kształcenia praktycznej nauki języka japońskiego, ogólnego, kierunkowego (w tym liczne wykłady i konwersatoria).

W ramach studiów nasi studenci będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy językowej oraz zdobędą specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin w tym języka biznesu i komunikacji międzykulturowej.

Ponadto studenci filologii japońskiej mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w japońskiej firmie FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS Sp. z.o.o.

Dodatkowe informacje

Japonistyka
Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, ogół dziedzin naukowych humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mających za obiekt badań to, co wiąże się z Japonią: język japoński, kulturę, historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a także gospodarkę, politykę, społeczeństwo japońskie itd.
Polityka Prywatności