państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci tej specjalności opuszczą szkołę jako zawodowcy, którzy potrafią zarządzać procesem powstawania zdjęć do filmu i telewizji, a zwłaszcza: współpracować z reżyserem na wszystkich etapach powstawania filmu, prowadzić kamerę (szwenkować), zbudować potrzebny nastrój sceny operując światłem, kolorem i ekspozycją, współpracować z ekipą techniczną – oświetlaczami, wózkarzami, brygadą techników, dźwiękowcami, charakteryzatorami i innymi fachowcami z ekipy. Absolwenci mają także opanowaną wiedzę teoretyczną, jak np. fotochemia, sensytometria, elementy plastyki i kompozycji, światło, kolor, techniki zapisu obrazu, nośniki obrazu i zasady ich transferu, itp. a także – jako jedyni w Polsce - są przygotowani do kręcenia reklam, teledysków itp.

Dodatkowe informacje

Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Dziś w sztuce dominuje tzw. antysztuka, która uderza w tradycję i nieomalże chce ją fizycznie zlikwidować lub odesłać ją do lamusa historii. Z drugiej strony lansuje ona poetykę tzw. wolności i kreatywności, kiedy to istota sztuki jest nieskrępowana niczym swoboda i każdy artysta jest wtedy sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie obowiązują go żadne zasady i kanony. Wtedy sztuka nie ma żadnego związku z prawdą, czyli zgodności z celem życia ludzkiego (a sztuka ma to życie doskonalić we wszystkich aspektach) i z zasadami moralnymi.
Autor: Henryk Kiereś, Na nicości jeszcze nic nie zbudowano, www.naszdziennik.pl, 21 kwietnia 2009
Sztuka
Życie jest chmurne, a sztuka radosna.
Autor: Friedrich Schiller
Sztuka
evviva l'arte
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l'arte
Polityka Prywatności