Łódź, Polska

Broker innowacji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/administracja
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl

Dodatkowe informacje

Broker
Broker – wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych.
Polityka Prywatności