Łódź, Polska

Zarządzanie STARTUPEM w gospodarce wiedzy - studia bezpłatne

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ogłasza nabór na BEZPŁATNE STUDIA w ramach projektu unijnego.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie STARTUPEM w gospodarce wiedzy - studia w j. polskim
Nowa specjalność obejmująca zakresem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (3-letnie studia lic.,6 semestrów - cały cykl kształcenia).
Ilość osób: 40/ 2 edycje po 20 os.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności