Łódź, Polska

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/filologia
Polityka Prywatności