studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Broker informacji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/administracja

Dodatkowe informacje

Broker
Broker – wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/administracja

Polityka Prywatności