studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Polityka Prywatności