Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
W czasie studiów na tej specjalności Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy w wyborze zawodu przez uczniów oraz w wspieraniu osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Dzięki teoretycznej wiedzy popartej praktykami studenckimi studia przygotowują do pracy w różnych placówkach systemu edukacji i resortu pracy. Student nabywa przygotowanie pedagogiczne (w myśl Rozporządzenia MEN), jest przygotowany do pomocy osobom bezrobotnym oraz absolwentom wchodzącym na rynek pracy, jest wyposażony w kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy w zakresie planowania kariery zawodowej młodzieży, osób dorosłych, wspomagania rozwoju i udzielania pomocy w zawodowych sytuacjach kryzysowych.
Polityka Prywatności