Łódź, Polska

Coaching

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/pedagogika
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Polityka Prywatności