studialicencjackie.info
Berlin, Niemcy

Land- und Gartenbauwissenschaft / Landschaftsgestaltung

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: Bachelor, Lehramt
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.tu-berlin.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności