studialicencjackie.info
Leipzig, Niemcy

Amerykanistyka

Amerikastudien

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Kwalifikacje: Bachelor
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-leipzig.de

Dodatkowe informacje

Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności