Leipzig, Niemcy

Sztuka

Kunst

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Lehramt
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-leipzig.de

Dodatkowe informacje

Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Jedynym sensem sztuki jest sztuka sama w sobie.
Źródło: José Carlos Somoza, Klara i półmrok
Sztuka
evviva l'arte
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l'arte

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności