studialicencjackie.info
Köln, Niemcy

Przetwarzanie informacji

Informationsverarbeitung

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: informatyczne
Kwalifikacje: Bachelor, Zwei-Fach
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.Uni-Koeln.de

Dodatkowe informacje

Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności