studialicencjackie.info
Mainz, Niemcy

Filmoznawstwo

Filmwissenschaft

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: Bachelor, Zwei-Fach
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-mainz.de

Dodatkowe informacje

Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności