studialicencjackie.info
Mainz, Niemcy

Amerykanistyka

American Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: Bachelor, Zwei-Fach
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-mainz.de

Dodatkowe informacje

Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności