Mannheim, Niemcy

Historia

Geschichte

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: BEd
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-mannheim.de

Dodatkowe informacje

Historia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae. (łac.)
Historia
Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć.
Autor: Emil Ludwig
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności