Łódź, Polska

Projektowanie wystaw, targów i scenografii

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności