Łódź, Polska

Projektowanie mebli, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, środków transportu, typoszeregów i systemów wzorniczych

I stopnia licencjackie
Kierunek: Wzornictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wssip.edu.pl/kierunki.php?strona=wzornictwo
Polityka Prywatności