studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Projektowanie mebli, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, środków transportu, typoszeregów i systemów wzrniczych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Kontakt:

ul. Targowa 65
90-324 Łódź
tel. 570 010 654, 570 600 141
Dziekanat:
(42) 307 15 38
Polityka Prywatności