Dortmund, Niemcy

Bioinżynieria

Bioingenieurwesen

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: biologiczne
Kwalifikacje: Bachelor
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.tu-dortmund.de

Dodatkowe informacje

Bioinżynieria
Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności