studialicencjackie.info
Berlin, Niemcy

Biznes międzynarodowy

International Business

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: Bachelor
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.htw-berlin.de

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności