studialicencjackie.info
Berlin, Niemcy

Gartenbauliche Phytotechnologie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: Bachelor
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.beuth-hochschule.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności