,

Creative Industries Management

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności