Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administracja nowoczesnego miasta

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

W trakcie studiów m.in.:

 • poznasz zasady zarządzania inwestycjami prospołecznymi i efektywnością przedsięwzięć
 • zdobędziesz kompetencje i umiejętności nowoczesnego inwestora i samorządowca
 • nauczysz się planować i znajdować źródła budżetowania inwestycji miejskich
 • dowiesz się, jak wdrażać idee nowoczesnego miasta z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych 
 • nauczysz się zmieniać przestrzeń publiczną dla poprawy jakości życia mieszkańców
 • nauczysz się projektować aktywności społeczne w przestrzeni publicznej i związane z tym inwestycje.
   

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować na takich stanowiskach, jak:

 • specjalista ds. rewitalizacji
 • specjalista ds. marketingu gminy, miasta
 • specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami
 • menedżer ds. inwestycji publicznych
 • moderator aktywności społecznych

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności