studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
W trakcie studiów m.in.:
 • dowiesz się, jak prowadzić proces rekrutacji pracowników i planować ich ścieżki kariery
 • nauczysz się organizować pracę zespołu w taki sposób, który organizacji przynosi korzyści, a pracownikom daje satysfakcję
 • dowiesz się, jak wdrażać i monitorować systemy motywowania pracowników – zarówno w odniesieniu do motywacji płacowej, jak i pozapłacowej
 • poznasz metody diagnozy i wykorzystywania potencjału pracownika
 • nauczysz się dokonywać oceny pracy zespołów pracowniczych i pojedynczych osób
 • nauczysz się określać potrzeby szkoleniowe pracowników, przygotowywać szkolenia i oceniać ich przydatność
 • zrozumiesz przepisy prawa pracy
 • poznasz podstawowe systemy informatyczne wspomagające administrację kadrami.

Praca dla Ciebie

Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować na takich stanowiskach, jak:

 • specjalista ds. rekrutacji
 • menedżer ds. human resources
 • specjalista ds. szkoleń
 • trener rozwoju zawodowego

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Specjalność realizowana wspólnie z kierunkiem Zarządzanie

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. 61 655 33 33

Biuro rekrutacji - studia I stopnia
Tel.: 61 655 33 00 , 600 851 082
E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji - studia II stopnia
Tel.: 61 655 33 00, 698 123 519
E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych
Tel.: 61 655 33 00, 532 795 478
E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
https://www.merito.pl/poznan/kontakt
Polityka Prywatności