Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administracja - Administracja i Finanse Samorządowe

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsb.pl/poznan/
Masz pomysł na rozwój swojej gminy? Chcesz zmieniać swoje otoczenie – powiat, rejon, województwo? Jesteś aktywny i lubisz działać? Na specjalności Administracja i Finanse Samorządowe nauczysz się m.in., jak zarządzać gminą czy powiatem i ich jednostkami, jak planować wydatki, jak finansować nowe inwestycje. Pracując w jednostce samorządu terytorialnego, będziesz mieć bezpośredni wpływ na warunki życia Twojej społeczności lokalnej i regionalnej i będziesz realizować zadania publiczne.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.