Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administracja - Administracja Podatkowa

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsb.pl/poznan/
Praca w administracji to przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi. Dlatego oprócz szerokiej wiedzy prawniczej w programie studiów znajdują się warsztaty z kreatywnego myślenia. Absolwenci wiedzą dzięki temu, jak w twórczy sposób rozwiązywać problemy. Po ukończeniu specjalności będziesz: znać ordynację podatkową i prawo celne interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa podatkowego ustalać podstawę opodatkowania i należnego podatku prowadzić postępowania podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych stosować zasady przeprowadzania kontroli celnych i skarbowych.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.