Poznań, Polska

Administracja gospodarcza

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu specjalności będziesz:

 • interpretować i stosować w praktyce prawo związane z administracją, finansami i rachunkowością
 • realizować zadania publiczne i podejmować decyzje strategiczne dla środowiska lokalnego i regionalnego
 • budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z partnerami społecznymi i gospodarczymi
 • tworzyć budżety jednostek samorządu terytorialnego i budżety zadaniowe
 • samodzielnie sporządzać bilanse, prowadzić rozliczenia finansowe
 • zarządzać majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa
 • pozyskiwać źródła finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miejskie
 • urzędy pracy
 • instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego: m.in. ośrodki zdrowia, kultury
 • przedsiębiorstwo komunalne
 • organizacje samorządu gospodarczego: m.in. izby przemysłowo-handlowe, rolnicze
 • izby samorządu zawodowego: m.in. izby lekarskie, budownictwa.

Przykładowe stanowiska i funkcje:

 • referent ds. analiz oświatowych
 • specjalista ds. przygotowania inwestycji
 • główny specjalista ds. finansów
 • kierownik ds. finansowo-administracyjnych
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • skarbnik gminy
 • sekretarz urzędu miasta.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Studia zarówno dla umysłów ścisłych, jak i dla humanistów.
 • Specjalność dla osób komunikatywnych, lubiących kontakt z ludźmi, bardzo dobrze zorganizowanych.
 • Studenci kierunku Administracja biorą udział w wizytach studyjnych, w ramach których odwiedzają partnerów biznesowych kierunku - urzędy gmin województwa wielkopolskiego.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności