Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administracja - Administracja publiczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsb.pl/poznan/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu studiów na tej specjalności będziesz:

 • mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury
 • znać procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną, a także procedury postępowania przed europejskimi sądami
 • mieć szeroką praktyczną wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu
 • znać wszelkie procedury ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • sprawnie posługiwać się instrumentami zarządzania środkami materialnymi w wymiarze
  sprawiedliwości.

Praca dla Ciebie

 • sądy powszechne
 • sądy administracyjne
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie radcowskie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie komornicze
 • protokolant sądowy
 • inspektor w sekretariacie sądu rejonowego
 • inspektor w sekretariacie sądu okręgowego
 • asystent prawnika.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.