Poznań, Polska

Administracja publiczna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu studiów na tej specjalności będziesz:

 • mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury
 • znać procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną, a także procedury postępowania przed europejskimi sądami
 • mieć szeroką praktyczną wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu
 • znać wszelkie procedury ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • sprawnie posługiwać się instrumentami zarządzania środkami materialnymi w wymiarze
  sprawiedliwości.

Praca dla Ciebie

 • sądy powszechne
 • sądy administracyjne
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie radcowskie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie komornicze
 • protokolant sądowy
 • inspektor w sekretariacie sądu rejonowego
 • inspektor w sekretariacie sądu okręgowego
 • asystent prawnika.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności