studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/bezpieczenstwo-narodowe/

Dodatkowe informacje

Wywiad
wywiad (instytucja) – instytucja zajmująca się działalnością wywiadowczą
wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy – rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/bezpieczenstwo-narodowe/

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności