studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Studia I stopnia + technik dentystyczny

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Studia-I-Stopnia-Poznan.html
Ścieżka umożliwia podejście do zawodowego państwowego egzaminu dyplomowego uprawniającego do wykonywania zawodu technika dentystycznego.
Nauka na kierunku Technik dentystyczny realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej.

Kontakt:

ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
+48 61 832 77 76

Dział Rekrutacji
+48 61 839 10 04
+48 61 839 10 05
kursy_220.gif
Polityka Prywatności